Acollida

Objectiu : Acollida d’alumnes abans i després de l’horari escolar.

Destinat : A tots els alumnes de l’escola.

Dies : Tots els dies de la setmana, matí i tarda.

Lloc : A l’escola.

Monitors : Dues monitores.

Horaris acollida: matins de 7:45 a 9:00h i tardes de 16:20 a 18:00h

Socis No socis
2 €/hora 1€/30 min 4 €/hora 2€/30 min

Finançament : L’AMPA es fa càrrec del cost de les monitores.

Observacions : Al matí, els pares poden portar els nens a ¾ de 8 i a la tarda els poden recollir fins a les 18 h. El servei també té l’opció de ½ hora. Els nens poden esmorzar o berenar, fer deures, jocs de taula, llegir, etc.