Resum assemblea general ordinària

Per aquells que no vau poder assistir-hi, us informem que el dia 5 de novembre es va fer l’assemblea general ordinària de l’AMPA a la biblioteca de l’escola.

Durant el transcurs d’aquesta reunió, la Junta Directiva va presentar la memòria de les activitats dutes a terme per l’AMPA durant el curs 2014-2015 i va informar sobre les activitats extraescolars organitzades pel curs 2015-2016; la tresorera va informar detalladament de l’estat dels comptes de l’Associació del curs passat, els quals prèviament havien estat aprovats pels censors de comptes; així mateix, un cop justificades i explicades les diferents partides, els comptes es van sotmetre a l’aprovació de l’assemblea, que els va aprovar per unanimitat; tot seguit, la junta de l’AMPA va presentar el presssupost pel curs 2015-2016, que també es va aprovar per unanimitat.

A continuació, es va procedir a la renovació de la composició de la junta, es va informar de les diferents comissions de treball de l’AMPA (comissió de Carnestoltes i festa de final de curs, de comunicació, d’extraescolars i del servei d’acollida i de relacions institucionals), de les persones que les composen i que estan obertes a totes les famílies sòcies de l’AMPA, que estan convidades a participar-hi. Així mateix, també es van escollir els censors dels comptes d’aquest curs i el vinent.

Finalment, com a novetat d’enguany, es va aprofitar la reunió per desvetllar les diferents propostes de disfressa per la comparsa de Carnestoltes de l’AMPA, de les quals va resultar escollida la proposta que la comissió de Carnestoltes presentarà el proper 11 de desembre.

Els socis que van assistir a l’assemblea van fer les preguntes i aportacions que van considerar necessàries.

En cas que vulgueu plantejar alguna qüestió relacionada amb els temes esmentats, des de la Junta restem a la vostra disposició.