Trobada de pares i mares delegats de classe del curs 2015-2016

El 28 d’octubre va tenir lloc la primera trobada de pares i mares delegats de classe, amb l’objectiu d’augmentar el nivell de participació dels pares i mares a l’escola i d’afavorir la comunicació entre les famílies i l’escola.  Tots els cursos disposen de representants. Es faran reunions trimestrals i es proposa preparar activitats lúdiques per unir més les famílies de l’escola. Per tant, si teniu propostes, feu-les arribar als vostres delegats.