Aprèn llengua xinesa!

En el marc de les accions per a l’impuls de les llengües d’origen, el Departament d’Ensenyament ha signat diferents convenis, entre els quals hi ha el conveni amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona i l’Associació de Dones Xineses de Catalunya, per a l’aprenentatge de la llengua xinesa.

Com ja sabeu, fa un parell de mesos us vam enviar informació sobre la possibilitat d’organitzar una activitat extraescolar a Granollers per aprendre la llengua i cultura xineses. Aquesta activitat, que està supervisada per la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme i lligada al PEE de Granollers, es portarà a terme gràcies a la col·laboració de dos centres educatius de la ciutat: l’Institut Antoni Cumella i l’Escola Pia, que seran els centres “seu” de l’extraescolar.

Per posar en marxa aquesta experiència pilot, demanem la col·laboració de tots els centres educatius de primària i secundària de Granollers per:

  • Fer difusió de l’activitat mostrant el díptic en un espai visible del vostre centre. En cas que tingueu alumnat xinès, us demanem fer-ne una difusió més personalitzada (adjuntem díptic en català i xinès)
  • Facilitar la butlleta d’inscripció als alumnes interessats (adjuntem butlleta)

Calendari previst:

  • del 9 al 19 de febrer: difusió i inscripcions (a la butlleta trobaran els horaris de lliurament dels dos centres seu)
  • del 14 al 16 de març: els alumnes inscrits rebran la confirmació de plaça i la informació per formalitzar la matrícula
  • del 4 d’abril al 17 de juny: calendari d’inici i acabament de l’extraescolar.

Altres informacions:

  • l’oferta és per a tot l’alumnat de Granollers des de 3r de primària a batxillerat.
  • tant l’Institut Cumella com l’Escola Pia oferiran 1 grup de primària i 1 grup de secundària/batxillerat
  • el formador/a el facilitarà l’Associació de Dones Xineses de Catalunya
  • l’activitat té un cost econòmic per a l’alumne, 45 euros mensuals, que inclou: tot el material, despeses de gestió i organització de l’activitat i sou del professor.
  • hi haurà un màxim de 18 alumnes per grup i un mínim de 8.

Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu mmarin@ajuntament.granollers.cat 

Díptic llengua xinesa

Butlleta d’inscripció llengua xinesa